Close

Подаване на заявления за прием в първи клас на учебната 2020/2021

Уважаеми родители, от 21.04.2020г. стартира подаването на заявления за прием в първи клас на учебната 2020/2021 година.
Заявления за прием в първи клас ще се приемат от 21.04. до 21.05.2020г.
Предоставяме ЗАЯВЛЕНИЕТО и попълнено ПРИМЕРНО такова.
Моля да изпращате попълненото, подписано и сканирано заявление на имейл адрес:  priem_1klas_38ou@abv.bg
Ще получите отговор с входящия номер на подаденото заявление.
Заявления, подадени преди 21.04.2020г., няма да бъдат входирани.