Close

Математическо състезание „VIVA Математика“

Изх. РУО1 – 33278/23.11.20г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-388/18.11.2020 г., вх. № РУО 1-32808/ 18.11.2020 г., от Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Ви уведомявам, че на 06.12.2020 г. ще се организира състезанието „VIVA Математика“ за ученици от трети до дванадесети клас. Състезанието се провежда онлайн.

Актуална информация за състезанието може да намерите на адрес http://vivacognita.org в рубриката VIVA Математика.

Моля да информирате учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за състезанието.