Close

Избираеми учебни часове

Уважаеми родители, избираемите часове в първи клас за учебната 2020/2021 година са български език и английски език. Разширеното изучаване на английски език е застъпено от първи до седми клас.
В заявлението за кандидатстване за прием в първи клас трябва да посочите и двата предмета.